Termeni și condiții - Atlas Aparthotel

Contact

Strada Petru Rareș, Nr. 9
Piatra Neamț, România
Email: office@atlastaparthotel.ro
Telefon: +40 771 110 013

Ținem legătura

Termeni și condiții

  /  Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare prezentate mai jos, înainte de a folosi sau de a obține orice materiale, informații sau servicii prin intermediul Site-ului atlasaparthotel.ro

Scopul acestor termeni și condiții este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Luam în serios confidenţialitatea și suntem conştienţi că datele cu caracter personal vă aparțin, de aceea depunem toate eforturile să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu dezvăluim date cu caracter personal unor părți terțe fără să vă informăm.

Utilizarea acestui Site confirmă faptul că ați acceptat condițiile prezentate mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului și/sau să utilizați serviciile noastre.

Pentru că datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți.

  1. CONDIȚII DE UTILIZARE

Toți utilizatorii Site-ului se obligă să respecte prezentele condiţii pentru utilizarea Site-ului. Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reținerea, stocarea și/sau utilizarea informațiilor și materialelor Site-ului, a serviciilor sau a funcțiilor oferite în sau de Site sau a conținutului Site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteți de acord cu fiecare dintre termenii și condițiile prezentate în continuare.

Atlasaparthotel.ro își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare prealabilă: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului în orice moment, modificările făcute fiind considerate a fi acceptate de către dumneavoastră dacă veți continua să folosiți Site-ul după afișarea Termenilor și Condițiilor pe Site, după notificarea în prealabil, în mod vizibil, cu privire la faptul că prezentul Termeni și Condiții au fost actualizat.

Dumneavoastră și Atlasaparthotel.ro sunteți contractori independenți și nicio agenție, parteneriat, relație angajat – angajator nu este urmărită și nu se va crea prin utilizarea Site-ului.

SCOPUL

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația aplicabilă sau care se află deja în relații contractuale cu Atlasaparthotel.ro. Site-ul și serviciile oferite de Site nu sunt destinate minorilor.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru desfășurarea activităților sale, Atlasaparthotel.ro prelucrează date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai Atlasaparthotel.ro

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În cazul în care datele despre o astfel de persoană sunt prelucrate, această persoană este denumită „persoană vizată” în înțelesul legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datelor prelucrate de Atlasaparthotel.ro prin intermediul Site-ului putând fi folosite în scopuri precum:

  1. Desfășurarea operațiunilor de recrutare de personal;
  2. Administrarea și mentenanța acestui Site;
  3. Soluționarea cererilor, a întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
  4. Comunicarea cu partenerii contractuali și oricare colaboratori (indiferent dacă aceasta se face punctual sau în baza unui contract);
  5. În urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în una dintre secțiunile Site-ului, vă exprimați acordul expres și neechivoc pentru ca deținătorul Site-ului să poată folosi aceste date în scopul pentru care ați furnizat datelor.

Prin utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului pot fi colectate următoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon, IP, ora vizitei Site-ului, locul de unde s-a accesat Site-ul.

Atlasaparthotel.ro folosește cookieuri pentru a facilita stocarea şi urmărirea preferințelor utilizatorilor acestui site. Spre exemplu, foloseşte cookieuri pentru a vă puțea identifica şi pentru a vă putea furniza informații şi servicii bazate pe preferințele pe care vi le-ați exprimat în vizitele dvs. anterioare.

Site-ul foloseşte două tipuri de fișiere Cookie, din punctul de vedere al duratei de valabilitate: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune şunt fișiere temporare care se instalează în terminalul unui utilizator în țimpul vizitei pe website-ul și până la închiderea sesiunii sau a browser-ului folosit. Cookie-urile fixe sunt instalate de către aplicații terţe de monitorizare cum ar fi Google, Facebook, cu acordul utilizatorului, şi rămân în terminalul utilizat pentru o perioadă de timp mai mare, în funcție de parametrii acestora sau până când sunt şterse manual de către utilizator sau prin resetarea browserelor sau device-urilor folosite pentru accesarea site-ului. Site-ul nu este răspunzător de cookie-urile fixe instalate de browsere sau aplicații terţe accesate de către utilizatorii site-ului.

De asemenea, site-ul folosesc două țipuri de cookie-uri, din punctul de vedere al obiectivelor de utilizare: de funcționare şi de promovare (marketing). Utilizatorul are dreptul de a nu accepta utilizarea cookie-urilor de promovare, caz în care datelor acestuia vor fi anonimizațe dar poate continua navigarea. În situaţia în care utilizatorul nu accepta folosirea cookie-urilor ce asigură funcționarea site-ului, acesta este posibil să fie redirecţionat de pe site, neputând accesa conţinutul său să aibă probleme de accesare a conţinutului pentru care site-ul nu poate fi făcut în niciun fel răspunzător.

Stocam datelor cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor şi ulterior pe durata termenului de prescripție aplicabil. După încheierea perioadei de stocare, datelor cu caracter personal vor fi distruse sau şterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime în măsura în care va fi necesară utilizarea acestora în scopuri de cercetare ştiinţifică sau statistică.

Rețineți faptul că în anumite situaţii expres reglementate, stocam datelor pe perioada care ne este impusă de lege.

Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi reprezentat de consimţământul dumneavoastră. În această situaţie, Atlasaparthotel.ro trebuie să fie în măsură să demonstreze că dumneavoastră v-ați dat consimţământul pentru prelucrarea datelor personale. În acest sens, înainte de acordarea consimţământului, Atlasaparthotel.ro vă informează cu privire la acest lucru. Dumneavoastră aveți dreptul să vă retrageţi în orice moment consimţământul, cu precizarea ca aceasta nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Datelor cu caracter personal ale minorilor (cum ar fi: numele şi prenumele, parola, adresa, numărul de telefon, unitatea de învăţământ, alte date cu caracter personal ale acestora, datelor cu caracter personal ale membrilor de familie nu vor fi prelucrate de către Atlasaparthotel.ro, fără acordul prealabil al părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute în GDPR, sunt următoarele: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea datelor, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa autorităţii competente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi instanţelor de judecata competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datata şi semnată, în atenţia Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de email contact@Atlasaparthotel.ro. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresa (chiar şi adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondența care să asigure predarea în mod personal.

Vă rugăm să rețineți că:

  • Drepturile enumerate mai sus nu şunt absolute. Exista excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului şi asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere şi de a te adresa justiţiei.
  • Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în condițiile legii, în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
  • Dacă depunem toate eforturile şi nu reuşim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a putea să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.
You don't have permission to register
REZERVĂ ACUM