Regulament concurs - Atlas Aparthotel

Contact

Strada Petru Rareș, Nr. 9
Piatra Neamț, România
Email: office@atlastaparthotel.ro
Telefon: +40 771 110 013

Ținem legătura

Regulament concurs

  /  Regulament concurs

Câștigă un pachet romantic la Atlas Aparthotel de Valentine’s Day, pentru tine și perechea ta!”

Art. 1   Organizatorul campaniei promoționale

1.1.      Campania promoțională “Câștigă un pachet romantic la Atlas Aparthotel de Valentine’s Day, pentru tine și perechea ta!”) este organizată de ATLAS APRTHOTEL- I.I. MANCAS MIHAELA., persoană juridică română, cu sediul in Piatra Neamt, str. Petru Rares, nr. 9, telefon 0771110013, email office@atlasaparthotel.ro, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. F27/903/2019, avand CUI RO41744075, contul nr. RO74 BTRL RONC RT05 2642 7801, deschis la Banca Transilvania – P. Neamt, reprezentata prin d-na Mancas Mihaela (“Organizatorul”).

1.2.      Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.atlasaparthotel.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.      Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art. 2   Denumire. Durată. Locul desfășurării

2.1.      Campania promoțională poartă denumirea “Câștigă un pachet romantic la Atlas Aparthotel de Valentine’s Day, pentru tine și perechea ta!”)

2.2.      Campania promoțională se desfășoară în perioada 15.01.2021, ora 06:00 – 7.02.2021, ora 05:59

2.3.      Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

Art. 3   Premiul Campaniei Promoționale

3.1.      Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă următoarele, (denumit în continuare “Produsul Campaniei Promoționale” sau „Premiul”), în condițiile menționate în prezentul Regulament:

Câștigă un pachet romantic la Atlas Aparthotel de Valentine’s Day, pentru tine și perechea ta!”)  în valoare de 400 lei

3.2.      Premiile nu pot fi preschimbate în bani.

3.3.      Câștigătorii pot să aleagă un pachet din oferta Atlas Aparthotel care să depășească suma voucherului, dacă aceștia vor achita diferența de bani.

Art. 4   Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale și oferirea Premiului

4.1.      Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie:

  1. Intre in contul lor de Facebook sau Instagram + devino fan Atlas Aparthotel (daca nu sunt deja).
  2. Lase un comentariu la postul de pe wall in care sa raspunda la intrebarea ”Ce apreciezi cel mai mult la persoana iubita?” apoi sa dea @tag persoanei iubite alaturi de hastag-ul: #atlasaparthotel
  3. Dea share public postarii concursului pe wallul tau de Facebook.

4.2.      La finalul concursului, se va realiza o tragere la sorți prin random.org prin care se vor extrage un câștigător și doua rezerve. Dacă, în termen de 48 de ore lucrătoare, câștigătorul nu va putea fi contactat, ne rezervăm dreptul de a contacta rezerva. În cazul în care prima rezervă nu răspunde în termen de 48 ore, va fi contactată următoarea rezervă. Dacă rezervele nu vor confirma premiul, acesta va fi reportat.

4.3.      Câștigătorii concursului vor fi anunțați în data de 08.02.2021, începând cu ora 12.00, atât telefonic cât și prin e-mail.

4.4.      Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care câștigătorul nu pot fi contactați pentru acordarea Premiului. În această situație, Premiul neridicat nu mai este afectat Concursului, rămânând astfel în proprietatea Organizatorului.

4.5.      La predarea Premiului se va completa de către Organizator un proces-verbal de predare primire a Premiului care va cuprinde, pe lângă datele de identificare ale câștigătorului, Premiul câștigat, o declarație pe proprie răspundere a câștigătorului în sensul în care îndeplinește condițiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării Premiului și semnătura acestuia.

4.6.      Participantul la Concurs, desemnat câștigător în urma tragerii la sorți, care refuză Premiul sau care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de câștigător și nu poate intra în posesia Premiului.

4.7.      Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia Premiului), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

4.8.      Valoarea Premiului oferit în cadrul Concursului este de 400 lei (TVA inclus)

Art. 5   Înmânarea premiului.

5.1.      Voucherul poate fi folosit la ATLAS APARTHOTEL cu sediul social în Piatra Neamț. Str Petru Rareș Nr. 9

Art. 6   Dreptul și condițiile de participare

6.1.      Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Concursului, care își au domiciliul sau reședința în Romania (denumite în continuare „Participanţ̦i”).

6.2.      Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de participare prezentate în acest Regulament.

6.3.      Prin participarea la acest concurs participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

6.4.      Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

  1. Angajații Organizatorului;
  2. Angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;
  3. Persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;
  4. Rudele de gradul I și II, și afinii angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 7   Protecția datelor cu caracter personal

7.1.      Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

7.2.      Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea  Campaniei Promoționale și anume:

  1. Random.org, persoana juridica de naționalitate britanică, cu număr de înregistrare 489434, cu sediul in Premier Business Centre, 8 Dawson Street, Dublin 2 D02 N767, Irlanda., care operează platforma prin intermediul căreia Organizatorul extrage câștigătorii Campaniei.

7.3.      Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată la sediul Organizatorului din Piatra- Neamț, str Petru Rareș nr 9 sau pe adresa de email office@atlasaparthotel.ro

7.4.      În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)         Nume și prenume;

(ii)        Adresă de email;

(iii)       Număr de telefon;

(iv)       CNP;

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul participanților declarați câștigători, din perspectiva conformării cu obligațiile fiscale impuse de legislația aplicabilă doar pentru a putea verifica dacă vârsta participanților este conform Regulamentului, la momentul înscrierii în Campaniei Promoțională, precum și pentru declararea nominală conform legislației fiscale în cazul în care valoarea premiului depășește plafonul neimpozabil prevăzut de lege.

7.5.      Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

            (i)         organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale;

            (ii)        desemnarea și validarea participaților declarați câștigători;

(iii)       atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar-contabile ale Organizatorului.

7.6.      Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.atlasaparthotel.ro la adresa https://atlasaparthotel.ro/politica-de-confidentialitate/

Art. 8   Litigii

8.1.      În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art. 9   Dispoziții finale

9.1.      Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.atlasaparthotel.ro).

9.2.      Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

9.3.      Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris și depusă la adresa situată în Piatra- Neamț, str Petru Rareș nr 9 sau pe adresa de email office@atlasaparthotel.ro

9.4.      Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.atlasaparthotel.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

9.5.      În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

9.6.      Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din “Termeni și Condiții” de pe www.atlasaparthotel.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la Secțiunea Regulamente.

You don't have permission to register
REZERVĂ ACUM